เซ็กซ์เสื่อมหรืออาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกเพศทุกวัย ซึ่งบางคนอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่บางคนอาจเกิดขึ้นถาวร ซึ่งกรณีหลังนี่เองที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สามารถสร้างรอยร้าวให้กับคู่รักและอารมณ์ที่ไม่สุขสมในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ได้

วิธีการป้องกันเซ็กซ์เสื่อม

สาเหตุของการเกิดอาการเซ็กซ์เสื่อม

          อาการเซ็กซ์เสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับไม่ว่ากับผู้ชายวัยใด ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของอาการเซ็กซ์เสื่อม ได้แก่

  1. สาเหตุจากจิตใจ

เพราะปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สามารถส่งผลให้หนุ่ม ๆ เกิดความเครียดได้ง่าย เหนื่อยล้า เกิดความวิตกกังวลและบางครั้งส่งผลต่ออารมณ์และความสนใจในเรื่องเซ็กซ์ได้

  1. สาเหตุจากสุขภาพทางกาย

          อย่างเช่น อาการเจ็บป่วย โรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาเฉพาะที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น

  1. สาเหตุจากการดำเนินชีวิตประจำวัน

          การใช้ชีวิตปกติของหนุ่ม ๆ บางครั้งก็สามารถส่งผลต่อเซ็กซ์เสื่อมได้ อย่างเช่น การดื่มสังสรรค์เป็นประจำ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ

วิธีการแก้ไขปัญหาเซ็กซ์เสื่อม

  1. แก้ไขปัญหาเซ็กซ์เสื่อมที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ

          หากหนุ่ม ๆ มีปัญหาจิตใจที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษากับคู่รักหรือคนสนิทที่หนุ่ม ๆ ไว้ใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นช่วยแก้ไขปัญหาจิตใจที่เกิดขึ้นกับหนุ่ม ๆ นอกจากนี้ หนุ่ม ๆ อาจหาวิธีคลายเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่สนุก ๆ สร้างเสียงหัวเราะ ดูหนังหรือฟังเพลง

  1. แก้ไขปัญหาเซ็กซ์เสื่อมที่มีสาเหตุมาจากสุขภาพทางกาย

          การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสุขภาพทางกายสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ

  1. แก้ไขปัญหาเซ็กซ์เสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

          หนุ่ม ๆ ที่มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิต เพราะหากการดำเนินชีวิตแบบเดิม ๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเซ็กซ์เสื่อม การใช้ชีวิตแบบผิด ๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวงแหน ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การนอนดึกและพักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะสิ่งเหล่านี้นอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเซ็กซ์เสื่อมแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของหนุ่ม ๆ ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

เซ็กซ์เสื่อม

เพียงแค่หนุ่ม ๆ รู้จัก เรียนรู้ เข้าใจและดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็สามารถทำให้หนุ่ม ๆ มั่นใจได้ว่า อาการเซ็กซ์เสื่อมอาจจะไม่มาเยือนหรือหากมาก็คงช้ามากกว่าคนในวัยเดียวกัน เพราะคุณได้ยืดอายุของตนเองด้วยการดูแลทั้งสุขภาพกายและใจของตนเองเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว…